جولای 15, 2018

قفل هتل یا سیستم GRMS

زمانی که جهت کنترل دربهای اتاقهای اقامتی یک هتل از سیستم BMS یا GRMS استفاده […]
اکتبر 9, 2017
ترکیب قفل های هتلی و سیستم GRMS

ترکیب قفل های هتلی و سیستم GRMS

هیچکدام از کمپانیهای تولید کننده قفل هتل،دارای سیستمهای کنترل اتاق GRMS نمیباشند و همچنین در […]
پاسخگوی آنلاین
ارسال