ترکیب قفل های هتلی و سیستم GRMS

هیچکدام از کمپانیهای تولید کننده قفل هتل،دارای سیستمهای کنترل اتاق GRMS نمیباشند و همچنین در مقابل شرکتهایی که تولید کننده سیستمهای BMS و GRMS  هستند از ارائه قفلهای هتلی ناتوان هستند. به صورت کلی چنانچه بخواهیم یک هتل با استاندارد روز دنیا طراحی کنیم، باید به این باور برسیم که این دو سیستم کاملا مستقل و متفاوت از هم هستند.حال اگر بخواهیم هر دو سیستم را برای یک پروژه طراحی کنیم، لازم است به توضیحات فوق توجه کنیم.

  • سیستم قفل درب اتاق اقامتی و پنل مربوطه
  • سیستم GRMS مدیریت داخل اتاق

پنل داخل کریدور قابلیت دریافت و فرمان DND و  MUR  را از سیستم GRMS داخل اتاق را دارد.به این معنا که زمانی که مهمان از داخل اتاق DND را فعال میکند،پنل کریدور آن را نمایش داده و انتظار میرود قفل نیز در مقابل این دستور کارتخوان را غیر فعال کند.

اما در این مکانیزم، قفل به صورت مستقل روی درب نصب میباشد و زمانی که مهمان کارت را به کارتخوان روی درب نشان دهد قفل بدون توجه به فرمان مزاحم نشوید DND عملیات خود را بصورت نرمال انجام میدهد. در نتیجه پس از نمایش کارت بروی قفل درب باز میشود.

نتیجه میگیریم مهمان که در داخل اتاق فرمان مزاحم نشوید را فعال کرده است انتظار ورود هیچکس را به داخل اتاق ندارد و با این سیستم قطعا به حریم خصوصی او توجه نشده است.

پاسخگوی آنلاین
ارسال