زمانی که جهت کنترل دربهای اتاقهای اقامتی یک هتل از سیستم BMS یا GRMS استفاده میکردد،محدودیتهای زیادی به بهره بردار هتل اعمال میگردد.

استفاده از قفل برابری برقی Electric Strick  به دلیل عدم امنیت آن و یا استفاده از یک دستگیره برقی Electric Mortise به علت نیاز به کابل کشی به داخل درب که منجر به قطعی مکرر کابل ارتباطی به مرور زمان و خدمات زیاد آن میشود، انتخاب مناسبی جهت یک هتل استاندارد نمیباشد.

در طراحی و انتخاب اینگونه قفلها جهت یک پروژه هتلی، بیاد داشته باشیم که هر سیستم برای عملیات خاص خود طراحی و ساخته شده است و قطعا هیچکدام از این محصولات جایگزین مناسبی در برابر کمپانی هایی که به صورت حرفه ای و تخصصی قفل های هتلی تولید میکنند، نخواهند بود.

جهت درک بهتر لطفا ویدئو پیوست را ببینید….

پاسخگوی آنلاین
ارسال